jenni-lasi.jpg

Jenni Haili

Jenni Haili (s. 1980) on Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun valokuvataiteen koulutusohjelmasta valmistunut helsinkiläinen valokuvataiteilija. Hän työskentelee monien tekniikoiden parissa, kuitenkin pohjaten työnsä useasti valokuvaan. Hailin teoksissa medium ja muoto linkittyvät teosten sisältöön merkityksellisellä tavalla. Keskeistä hänen tuotannossaan on piilottamisen ja esittämisen tematiikka. Viime vuosina hänen kiinnostuksenkohteenaan on ollut valokuvauksen alkumetrit niin estetiikan, aiheiden kuin menetelmien kautta. Hailin teoksia on nähty useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla.

----------

KOLME-kollektiivissa Haili työskentelee työparina säveltaiteilija Marika Hyvärisen sekä  teoskohtaisesti vaihtuvan kolmannen taiteilijan kanssa tehden taideteoksia, jotka käsittelevät elämän outoja sivuhaaroja ja olemassaolemisen pimeitä kohtia. Tampere photofestivaalilla voi päästä kokemaan kollektiivin toteuttaman henkivalokuvausperformanssin ja saada todisteeksi henkien vierailusta aidon hopeagelatiinivalokuvan.

Haili on yksi Suomen Pimiötaiteilijat ry:n perustajajäsenistä ja hän toimii yhdistyksen varapuheenjohtajana. Hän on myös hallituksen jäsen valokuvataiteilijoiden värivedostusosuuskunta Värinässä. Haili työskentelee osa-aikaisesti tuntiopettajana ja valokuvauksen työmestarina Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa.

Other I

Other I -kokonaisuuteen kuuluvat kuvat heijastelevat identiteetin, toiseuden ja pelon, mutta myös satujen ja leikkien maailmoja. Kuvissa voi nähdä viittauksia pelkoihin, ahdistaviin roolimalleihin sekä kuolemaan. Omat sisäiset kummituksemme puistattavat meitä eniten. Halu ylittää rajoja, jännittää turvallisesti ja paeta elämän tosiasioita ajavat leikittelemään salaperäisen ja tuntemattoman kanssa.  Nimi Other I on englanninnos latinankielisestä alter ego -käsitteestä. Se viittaa tavanomaisesta persoonasta poikkeavan toiseuden löytämiseen itsessä. Foneettisesti nimeen sisältyy myös viittaus silmään (eng. eye) .

 

Näyttelyn valokuvat on toteutettu pääasiassa historiallisilla, hitailla ja toisinaan vaikeasti hallittavilla menetelmillä: daguerrotypioina, märkälevyambrotypioina, hopeagelatiini- ja litovedoksina. Menetelmien kautta kuvissa yhdistyy menneisyys ja nykyhetki sekä todellisuus ja fiktio. Romanttisen estetiikan lisäksi sattumalla on aina sanottavansa kustakin kuvasta: Kaikenlaiset virheet ja odottamattomat ilmiöt ovat osa menetelmiä.

Yhteystiedot

Jenni Haili
Helsinki